กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เชี่ยวชาญทั้งด้านยางและพลาสติก...

อ่านต่อ


Our Group CompanyInnovation Group News

- Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566
Wed, 18 Jan 2023
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566 มอบตู้หนังสือพร้อมชุดหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 โรงเรียน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 241,000.00 บาท... ... อ่านต่อ >>

- Innovation Group มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม “Chem Challenge ครั้งที่ 10”
Wed, 18 Jan 2023
บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chem Challenge ครั้งที่ 10” ให้แก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา... ... อ่านต่อ >>

- ศาสตราภิชาณ ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร์”
Wed, 18 Jan 2023
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราภิชาณ ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร์” ผู้มีคุณูปการในแวดวงด้านการศึกษา การเรียนการสอน และด้านวิทยาศาสตร์ ... ... อ่านต่อ >>

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
Wed, 18 Jan 2023
ลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย บจ. พี ไอ อินดัสทรี, บจ. ครีเอทีฟ โพลีเมอร์ส และ บจ.พัฒนาธุรกิจสากล ร่วมกับโรงเรียนในชุมชนพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 ที่ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย, โรงเรียนบ้านหินโค่ง... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.บ้านค่าย จ.ระยอง
Wed, 18 Jan 2023
คุณวัชระ อาสนไพบูล รองประธานกรรมการ ด้านการบริหารจัดการโรงงาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง ประกอบด้วย เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพาและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์... ... อ่านต่อ >>

- บจ. เคมี อินโนเวชั่นมอบทุนโครงการวิจัยยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฯ ร่วมกับ บพข.
Fri, 02 Sep 2022
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 บจ. เคมี อินโนเวชั่น จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือและมอบทุนวิจัยในโครงการ “การยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อการขยายตลาดเชิงพาณิชย์” ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)... ... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบรางวัลยกย่องคู่ค้าดีเด่น “Partnership Awards 2020-2021 “
Fri, 02 Sep 2022
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบรางวัลยกย่องคู่ค้าดีเด่นประจำปี 2563-2564 ภายในงาน Partnership Awards 2020-2021 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยมี คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเยี่ยมชม IRPC INNOVATION CENTER
Tue, 26 Jul 2022
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารหน่วยงานและนักวิจัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในระดับประเทศและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)... ... อ่านต่อ >>